به گزارش صفیر گیلان؛درساعت۷:۵۰ امروز ۱۷اردیبهشت ۹۹ در حفره چاه بر اثر گاز گرفتگی و سقوط در  چاه دو شهروند رشتی جان خود را از دست دادند. بنا به گزارشات این موضوع به مرکز ستاد فرماندهی آتش‌نشانی رشت اطلاع داده شد و سر یعا۳آتش‌نشان و۳افسر ارشدبهمراه یکدستگاه خودروی نجات به محل حادثه واقع درجاده جیرده […]

به گزارش صفیر گیلان؛درساعت۷:۵۰ امروز ۱۷اردیبهشت ۹۹ در حفره چاه بر اثر گاز گرفتگی و سقوط در  چاه دو شهروند رشتی جان خود را از دست دادند.

بنا به گزارشات این موضوع به مرکز ستاد فرماندهی آتش‌نشانی رشت اطلاع داده شد و

سر یعا۳آتش‌نشان و۳افسر ارشدبهمراه یکدستگاه خودروی نجات به محل حادثه واقع درجاده جیرده #رشت اعزام شدند.

شهرام مومنی سرپرست سازمان آتش‌نشانی علت این حادثه راگاز گرفتگی درحین حفر چاه آب دانست و گفت: ابتدا مرد حفاربا توجه به انتشار گاز زیر زمینی دچار#حادثه شد که متاسفانه با توجه به عدم آگاهی دقیق از چگونگی انتشار گاز فرد دیگری که جهت نجات به داخل چاه رفته بود نیز دچار گاز گرفتگی و خفگی گردید.

وی با بیان اینکه تیم نجات سریعا با انتقال گاز توسط سیلندر تنفسی آتش نشانی، محیط را برای اعزام آتش نشان به داخل چاه امن داشتند، افزود: بلافاصله انتقال هر دو فرد به مکان امن صورت گرفت ولی متاسفانه با توجه به تلاش اورژانس و آتش نشانان هر دو فرد فوت شدند.

سرپرست سازمان آتش نشانی در ادامه گفت: عدم آگاهی در حفر چاههای نیمه عمیق به جای نل های آب وچاه های برمه ی؛ می تواند مردان حفار را دچار مشکل وحتی منجر به مرگ آنان شود.