صفیر گیلان/شهردار صومعه سرا با اشاره به اینکه اقدامات عمرانی با هدف خدمات سازنده در شهر و حرکت در مسیر دستیابی به اهداف چشم‌انداز آینده انجام می‌شود، اظهار کرد: در این راستا تلاش شده رویکرد و ساختارهای شهری با امور کنونی و با توجه به نیاز شهر و آینده برنامه‌ریزی شود و گام به گام در راه توسعه و پیشرفت صومعه سرا قدم برمیداریم.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان/مهندس کیانی فرد شهردار صومعه سرا با اشاره به اینکه اقدامات عمرانی با هدف خدمات سازنده در شهر و حرکت در مسیر دستیابی به اهداف چشم‌انداز آینده انجام می‌شود، اظهار کرد: در این راستا تلاش شده رویکرد و ساختارهای شهری با امور کنونی و با توجه به نیاز شهر و آینده برنامه‌ریزی شود و گام به گام در راه توسعه و پیشرفت صومعه سرا قدم برمیداریم.

مهندس کیانی فرد در ادامه عنوان داشت: اجرای طرح‌های هدایت آب‌های سطحی، بهسازی معابر پیاده، آسفالت‌ معابر شهری و جدول‌کشی، نصب پایه چراغ های جدید بلوار شهید بهشتی، بهسازی پارک ابریشم، اصلاح بصری بلوار شهید صالحی و طراحی نهایی میدان بسیج از اقدامات در حال اجرا شهرداری صومعه سرا است.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر و شهرداری ارتباطی متقابل و دوسویه با هم دارند، گفت: تعامل شورا و شهرداری در راستای توسعه شهری به نفع شهر و شهروندان است.

ایشان در پایان افزودند: سرعت بخشیدن به پروژه های عمرانی در اولویت کاری مدیریت شهری صومعه سرا قرار دارد.