به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛ننه مر مر پیر زن روستا نشینی است که تا مدتی پیش نتوانسته از نعمت گاز برخوردار شود . و لی با همت دهیار روستا دوبخشر و خیری  خیر اندیش  و خود ننه مر مر تقریبا دو هفته ای است که لوله گذاری انجام  و کنتور گاز  را به دستان خود […]

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛ننه مر مر پیر زن روستا نشینی است که تا مدتی پیش نتوانسته از نعمت گاز برخوردار شود .%d9%86%d9%86%d9%87%d9%85%d8%b13

و لی با همت دهیار روستا دوبخشر و خیری  خیر اندیش  و خود ننه مر مر تقریبا دو هفته ای است که لوله گذاری انجام  و کنتور گاز  را به دستان خود لمس و بعد گرمای شعله گاز تن و جانش را گرمتر کرد.

دهیار روستای دوبخش از توابع شهرستان شفت می گوید ؛این پیر زن که بی سر پرست  و تنهاست نتوانسته بود تا مدتی پیش از نعمت گاز برخوردار شود و ما با همکاری اداره گاز شهرستان شفت توانستیم با کمک خیری ایشان را نیز برخوردار از گاز کنیم.

ننه مر مر تحت پوشش کمیته امداد و توانست مبلغی را از طریق جمع کردن یارانه اش پرداخت کند .