به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛ گزارش تصویری اجتماع حامیان  مجید رجبی کاندیدای شورای کلان شهر رشت و عضو فعلی  شورای این شهر شب گذشته  و  حمایت برخی چهره ها  از این نامزدانتخاباتی در ستاد انتخاباتی

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛ گزارش تصویری اجتماع حامیان  مجید رجبی کاندیدای شورای کلان شهر رشت و عضو فعلی  شورای این شهر شب گذشته  و  حمایت برخی چهره ها  از این نامزدانتخاباتی در ستاد انتخاباتی

photo_2017-05-15_07-26-33 photo_2017-05-15_07-26-39

photo_2017-05-15_07-26-45

photo_2017-05-15_07-26-50

photo_2017-05-15_07-26-55

photo_2017-05-15_07-27-00

photo_2017-05-15_07-27-04

photo_2017-05-15_07-27-09

photo_2017-05-15_07-27-13

photo_2017-05-15_07-27-18

photo_2017-05-15_07-27-22

photo_2017-05-15_07-33-26