به گزارش اختصاصی صفیر گیلان،گزارش تصویری اجتماع حامیان یوسف قلیزاده و صمد سمیع کاندیداهای پنجمین دوره  شورای اسلامی شهرستان فومن؛    

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان،گزارش تصویری اجتماع حامیان یوسف قلیزاده و صمد سمیع کاندیداهای پنجمین دوره  شورای اسلامی شهرستان فومن؛

photo_2017-05-13_22-34-29photo_2017-05-13_22-36-50photo_2017-05-13_22-36-19 photo_2017-05-13_22-33-19photo_2017-05-13_22-32-55 photo_2017-05-13_22-32-49 photo_2017-05-13_22-32-39  photo_2017-05-13_22-32-29photo_2017-05-13_22-41-03photo_2017-05-13_22-41-39 photo_2017-05-13_22-41-15photo_2017-05-13_22-41-56