به گزارش اختصاصی صفیر گیلان ؛گزارش تصویری از اجتماع حامیان آقایان  یوسف قلیزاده و صمد سمیع  در شب پایانی در  شهرستان فومن        

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان ؛گزارش تصویری از اجتماع حامیان آقایان  یوسف قلیزاده و صمد سمیع  در شب پایانی در  شهرستان فومن photo_2017-05-17_15-32-53 photo_2017-05-17_15-32-36

photo_2017-05-17_15-15-25

photo_2017-05-17_15-15-16 photo_2017-05-17_15-14-54 photo_2017-05-17_15-14-30 photo_2017-05-17_15-13-13 photo_2017-05-17_15-13-05 photo_2017-05-17_15-12-49 photo_2017-05-17_15-12-37  photo_2017-05-17_15-12-32 photo_2017-05-17_15-12-18 photo_2017-05-17_15-10-36photo_2017-05-17_15-10-52photo_2017-05-17_15-09-53  photo_2017-05-17_15-32-53photo_2017-05-17_15-32-36 photo_2017-05-17_15-34-42 photo_2017-05-17_15-34-34 photo_2017-05-17_15-46-49photo_2017-05-17_15-45-59 photo_2017-05-17_15-55-15