صفیر گیلان؛مراسم تقدیر و تجلیل از خبرنگاران صومعه سرایی در سالن فرمانداری این شهرستان با رعایت پورتکل بهداشتی برگزار شد.

اختصاصی/صفیر گیلان؛با حضور سید جلال سید محمدی  فرماندار شهرستان صومعه سرا و سید کاظم دلخوش اباتری مراسم تقدید و تجلیل از خبرنگاران در سالن فرمانداری این شهرستان با رعایت پورتکل بهداشتی برگزار شد.