روستاهای گشت رودخان فومن درگیر شدید سیل شده و راه اصلی ۵ روستا مسدود است.

 با توجه به اینکه هم اکنون برق و آب و گاز در روستاهای منطقه گشت رودخان قطع است، مردم با‌ مشکلات متعددی مواجه هستند.

هم‌اکنون عدم عبور و مرور دانش آموزان و مردم و رسیدن به منازل خود یکی از مشکلات فوری این منطقه است.

شکستگی لوله گاز در روستای پیرسرا موجب آتش سوزی شده است.

راه های فرعی روستاهای خطه گشت رودخان نیز درگیر سیل شده و عبور و مرور در آنها با شرایط دشوار و بعضاً غیر ممکن است.

با توجه به شرایط بحرانی گشت رودخان، لزوم ورود جدی ستاد مدیریت بحران استان و استاندار گیلان به وضعیت روستاهای خطه گشت رودخان فومن مورد انتظار مردم این روستاها است