به گزارش پایگاه  خبری و تحلیلی صفیر گیلان؛شهردار رشت از پروژه یادمان دکتر حشمت طالقانی در محله چهلتن رشت بازدید کرد.

در جریان این بازدید پیمانکار پروژه به شهردار رشت توضیح داد که کار ساخت این یادمان به مراحل پایانی رسیده و هم اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فزیکی دارد.

ناصر حاج محمدی همچنین تاکید کرد از طریق شهرداری منطقه دو رشت پیگیر هستیم تا در زمینه مناسب سازی فضا اطراف یادمان، ایجاد مبلمان مناسب، رنگ آمیزی سطوح و… اقدام گردد تا این یادمان به مکانی درخور توجه برای شهروندان و گردشگران تبدیل شود.

شهردار رشت گفت: دکتر حشمت طالقانی یکی از یاران باوفای میرزا کوچک خان جنگلی بوده و تلاش برای ساخت یادمانی درخور و مناسب برای این مجاهد بزرگ از وظایف مهم ما است.

وی در پایان از اعضای شورای اسلامی شهر برای پیگیری موضوع و همچنین از دکتر نیک فهم پیمانکار پروژه برای جدیت در کار قدردانی کرد.

گفتنی است با انجام و اجرای این یادمان کار با پیمانکار پروژه خاتمه می یابد و شهرداری منطقه دو رشت دست به کار می شود تا عملیات مناسب سازی فضای پیرامونی یادمان را اجرایی کند.