به گزارش صفیر گیلان؛شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان در هفته پیشگیری از مصرف مواد مخدر و مبارزه با آن شعار و پیامهایی را که خانواده ها باید به آن توجه و اهتمام داشته باشند صادر کرد که بخشی ازآن از نظرتان می گذرد.

والدین گرامی: با نوجوان خود درباره عوارض و پیامدهای ناشی از مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها با رعایت سن تقویمی و عقلی او گفتگو نمایید.

به خاطر بسپاریم: مصرف نکردن مواد، بسیار آسان تر از ترک آن است.

والدینی که نسبت به ایمن سازی فرزندان خود دغدغه دارند همواره باید به این سوال ها پاسخ دهند: فرزندشان الان کجاست؟ چه کار می کند؟ با چه کسی است؟

والدینی که از محل حضور فرزند خود در بیرون از خانه مطلع هستند فرزندشان ۳۷ درصد شانس کمتری در مصرف مواد نسبت به سایرین خواهند داشت.

والدین گرامی: حمایت عاطفی از فرزندان، شاد کردن فضای منزل، وضع مقررات و قوانین برای عدم هر گونه مصرف مواد و آموزش مقاومت در برابر فشار منفی گروه همسالان، از جمله راه‏های موثر در پیشگیری از گرایش نوجوانان به اعتیاد است.

والدین عزیز: آیا می دانید ویژگی‏هایی همچون ستیزه جویی، پرخاشگری، دروغگویی، پوچ‏گرایی، روان پریشی و اضطراب، زمینه ساز مصرف مواد در فرزندان خواهد شد؟

چهار نشانه خانواده ‏های مستعد اعتیاد: فقدان ارتباط موثر و گفتگوی خانوادگی ضعیف در اعضای خانواده، تضاد و ناسازگاری، عدم انسجام و از هم گسیختگی، انحراف و اعتیاد یکی از اعضای خانواده.

اعتیاد: نوعی بردگی جدید در دنیای مدرن.

آیا می‏دانید هزینه‏ های مستقیم و غیر مستقیم و خسارت‏های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر به کشور در ابعاد مختلف بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان در سال می‏باشد؟ شما برای پیشگیری از اعتیاد در جامعه چکار کرده‏ اید؟

اعتیاد هم آخر دارد هم عاقبت، آخرش بیماری و عاقبتش مرگ خواهد بود.

نوجوان عزیز: تو در انتخاب آزادی، پس سلامتی را انتخاب کن.