مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در راستای وحدت رویه و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان تامین اجتماعی، ساعات نوبت دهی کلیه مراکز ملکی سراسر استان را یکپارچه سازی نمود.

صفیر گیلان؛دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان با اعلام خبر ساماندهی ساعت نوبت دهی درمراکز درمانی تامین اجتماعی سراسر استان گفت؛ مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در راستای وحدت رویه و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان تامین اجتماعی، ساعت نوبت دهی کلیه  مراکز ملکی سراسر استان را یکپارچه سازی نمود.

مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان افزود؛ مراجعین و بیمه شدگان محترم از تاریخ ۰۱/ ۰۸/ ۱۴۰۲ می توانند جهت دریافت نوبت پزشک مورد نظردرمراکز ملکی تامین اجتماعی، همه روزه از ساعت ۵ بامداد برای همان روز و روز بعد بصورت غیر حضوری از طریق روشهای تلفنی، کدussd))، وبسایت  و … اقدام نمایند.

شایان ذکر است روشهای نوبت دهی غیرحضوری به شرح ذیل می باشد

کد دستوری:#۱۳*۱۴۲۰*۴* , #۲۲*۱۴۲۰۲۰*۶۶۵۵*

وبسایت: Nobat.tamin.ir , Nobatdgilan.tamin.ir

اپلیکیشن: رایطب

و بصورت تلفنی