صفیر گیلان/محمدرضا ابراهیمی با بیان اینکه این لیست با سر لیستی مطهری، پزشکیان و نوبخت در کشور ارائه شده گفت: معیار این لیست سیاسی نیست تنها اسامی افرادی در آن آمده است که فارغ از گروه بندی ها و منافع سیاسی می توانند صدای ملت در شرایط فعلی باشند

به گزارش صفیر گیلان/محمدرضا ابراهیمی با بیان اینکه این لیست با سر لیستی مطهری، پزشکیان و نوبخت در کشور ارائه شده گفت: معیار این لیست سیاسی نیست تنها اسامی افرادی در آن آمده است که فارغ از گروه بندی ها و منافع سیاسی می توانند صدای ملت در شرایط فعلی باشند.

وی افزود: در انتخاب افراد با گرفتن نظر و آرا چهره های سیاسی، اجتماعی معتدل که همچنان به حضور در انتخابات به عنوان روزنه ای راهگشا نگاه می‌کنند و کارنامه افراد جمع بندی شد

ابراهیمی افراد مورد حمایت این لیست در شهر رشت را محمد باقر نوبخت به عنوان سر لیست کشور و استان، کاظم دلخوش و امیر حسین علوی اعلام کرد.

وی افزود: همچنین در بندر انزلی هادی حق شناس در صومعه سرا محمود قاسم نژاد و در لنگرود مهرداد لاهوتی از افراد مورد حمایت این لیست هستند