وی اضافه کرد: این مرکز طبق تبصره ۶ ماده ۵۸ دستورالعمل اداره و انحلال مراکز ماده ۲۶ به دلیل پیشگیری از وقوع حوادث مشابه برای سایر مددجویان تا زمان بررسی تمام ابعاد ماجرا و حکم نهایی مقام قضایی موقتا تعطیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: ضمن احاله پرونده این مرکز به کمیسیون نظارت بهزیستی گیلان، شکایتی نیز در این مورد تسلیم مقام قضایی شده است.