به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه صفیر گیلان؛ در بررسی و بازدید بازرسین بهداشت محیط شبکه بهداشت فومن، یک کارگاه کلوچه پزی غیر مجاز و غیر بهداشتی پخت و عرضه کلوچه، با دستور مقام قضایی پلمب شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه صفیر گیلان؛ در بررسی و بازدید بازرسین بهداشت محیط شبکه بهداشت فومن، یک کارگاه کلوچه پزی غیر مجاز و غیر بهداشتی پخت و عرضه کلوچه، با دستور مقام قضایی پلمب شد.