مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در ادامه برنامه های نظارتی ، از شعبه رستم آباد بازدید و با کارکنان این واحد تابعه دیدار و گفتگو نموده و از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی به جامعه هدف در منطقه قرار گرفت .

به گزارش صفیر گیلان به نقل از  روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، کیوان مرتضوی در این بازدید با بیان اینکه تکریم مخاطبان و رعایت شأن و منزلت آنها از اولویت های سازمان محسوب میگردد اظهار داشت در تلاش هستیم تا شرایط مطلوب تری در محیطی مناسبتر با توجه به ویژگی های ساحتمان شعبه و استیجاری بودن آن فراهم آوریم . 

وی با بیان اینکه وجود بیش از ۵۸۰۰ بیمه شده اصلی و ۳۰۰۰ مستمری بگیر و بالغ بر ۱۱۰۰ کارگاه مشمول قانون کار و تامین اجتماعی در منطقه ، اذعان داشت حدود ۷ سال از استقرار تامین اجتماعی مستقل در شهر رستم آباد میگذرد و پیش از این مردمان خوب این حوزه ناچار بودند که برای انجام امور بیمه ای خود به منجیل مراجعه نمایند و امروز شاهد این هستیم که این اتفاق نه تنها سبب رضایتمندی بیشتر جامعه هدف گردیده بلکه فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ بیمه ای را نیز در منطقه گسترش داده است .

هم اکنون بیش از ۱۶۵۰ بازنشسته و افزون بر ۱۳۰۰ بازمانده به اتفاق افراد تبعی خود از این شعبه خدمات دریافت مینمایند .

شایان ذکر است افزون بر ۱۸۰۰۰ نفر از جمعیت ساکنین رستم آباد تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند و بابت ارائه تعهدات به بیمه شدگان و مستمری بگیران آن ماهانه بیش از ۲۱ میلیارد تومان هزینه میگردد .

خاطر نشان میسازد در ادامه این بازدید ساختمان پیشنهادی جدید به منظور استقرار تامین اجتماعی مورد بازدید قرار گرفت .

معاون پشتیبانی و روسای ادارات تخصصی از حوزه های فناوری اطلاعات و مالی و کارشناس فنی مهندسی استان در این بازدید مدیرکل استان را همراهی مینمودند .