یوسف نژادبا بیان اینکه ۹۵ درصد از اراضی شالیزاری شفت شخم زده شده اند، اظهار کرد: ۳۵ درصداراضی شالیزاری با استفاده از آب‌ رودخانه ها ، آب بندانها،چشمه ها ،چاه ها وایستگاههای پمپاژ آماده ونشاء شده است.

به گزارش خبرنگار صفیر گیلان از شفت؛مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شفت ، با اشاره به انجام خزانه گیری در ۹۴ درصد از اراضی شالیزاری شهرستان ، تصریح کرد: تاکنون در۳۵درصداز شالیزارهای شهرستان نشاء برنج انجام شده است.

یوسف نژادبا بیان اینکه ۹۵ درصد از اراضی شالیزاری شفت شخم زده شده اند، اظهار کرد: ۳۵ درصداراضی شالیزاری با استفاده از آب‌ رودخانه ها ، آب بندانها،چشمه ها ،چاه ها وایستگاههای پمپاژ آماده ونشاء شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شفت با بیان اینکه از این میزان کشت بیش از ۸۰درصد نشاء کاری بصورت مکانیزه بوده است، گفت: تمام سعی و تلاش ماست که با هماهنگی دستگاه ها و مشارکت کشاورزان از سال سخت زراعی پیش رو عبور کنیم.

یوسف نژاد با اشاره به کاهش نزولات جوی و آورد سد و رودخانه ها، خاطرنشان کرد: کشاورزان درفرصت باقی مانده نسبت به بیمه محصول خود اقدام نمایند.
وی همچنین اعلام کرد درسال زراعی جاری بالغ بر ۴۵ تن بذر اصلاح و گواهی شده بین کشاورزان توزیع شده است .از همه شالیکاران شفتی خواست تقویم زراعی را اولویت کار خود قرارداده و منطبق با آن کلیه فعالیت های زراعت برنج خود را انجام دهند.
شهرستان شفت دارای ۱۴۳۳۶هکتار اراضی شالیزاری است.