پارسا با تاکید بر نقش مهم اصحاب رسانه در خنثی نمودن توطئه های رسانه ای دشمن، گفت: رسانه ها با بصیرت افزایی،آگاهی بخشی و اطلاع رسانی وخنثی سازی توطئه های دشمن در این نبرد سخت با زبان و قلم خود به تقابل با جنگ شناختی رفته و با ایثار و تفکر جهادی در جهاد تبیین نقش آفرین هستند

  • به گزارش صفیر گیلان؛مهدی پارسا در کارگاه توانمندسازی مدیران رسانه شهرستان های گیلان در رشت با اشاره به اتفاقات اخیر کشور و قرار دادن قوه شناخت عموم مردم با تغییر هنجارها، ارزش‌ها، باورها، نگرش‌ها و رفتار‌ها از طریق مدیریت ادراک و برداشت اظهار کرد: جنگ شناختی شکل پیشرفته‌تر، عمیق‌تر و وسیع‌تر جنگ روانی است که با مدیریت ادراک عموم جامعه در صدد رسیدن به اهداف شوم خود هستند.

وی با تاکید بر اینکه بدون تردید جهاد تبیین یکی از نیازهای اساسی امروز جامعه در مقابله با جنگ شناختی دشمن است گفت: فعالین رسانه و خبرنگاران به عنوان افسران جنگ نرم در خط مقدم مبارزه با جنگ رسانه ها مشغول به فعالیت هستند بنابراین فعالیت خبرنگاران و اعضای بسیج رسانه در آگاهی بخشی و روشنگری در بین آحاد جامعه بر مبنای فرمان جهاد تبیین ستودنی است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان جنگ روایت‌ها به عنوان یکی از مسائل امروز رسانه‌هاست، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر اهمیت روایت حقایق انقلاب تأکید داشتند، رهبری همواره تأکید داشته و دارند که « شما روایت کنید حقایق جامعه‌ی خودتان و کشور خودتان و انقلابتان را شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت میکند؛ شما اگر انقلاب را روایت نکنید، دشمن روایت میکند»

وی با تاکید بر نقش مهم اصحاب رسانه در خنثی نمودن توطئه های رسانه ای دشمن، گفت: رسانه ها با بصیرت افزایی،آگاهی بخشی و اطلاع رسانی وخنثی سازی توطئه های دشمن در این نبرد سخت با زبان و قلم خود به تقابل با جنگ شناختی رفته و با ایثار و تفکر جهادی در جهاد تبیین نقش آفرین هستند