مجری طرح پست‌های شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت: ظرفیت بخش فوق توزیع پست ۲۳۰ به ۶۳ و ۲۰ کیلوولت رشت شمالی در استان گیلان از ۴۰ مگاولت آمپر به ۸۰ مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت.

به‌ گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان، “محمد افتخاری” بیان کرد: عملیات اجرایی پروژه افزایش ظرفیت بخش فوق توزیع پست رشت شمالی با توجه به رشد بار خانگی و تجاری در مناطق شمالی شهرستان رشت، آغاز شده است.

وی تصریح کرد: ست رشت شمالی یکی از پست‌های حساس استان بوده و پست‌های مهمی را در شهر رشت، بخش‌های شمالی شهرستان رشت و بندرانزلی تغذیه می‌کند که با توجه به این مهم، افزایش ظرفیت این پست از اولویت ممتاز و خاصی برخوردار است.
مجری طرح پست‌های شرکت برق منطقه‌ای گیلان افزود: با بهره‌برداری از این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال، ظرفیت بخش فوق توزیع پست به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت و ۳۰ هزار مشترک از آن بهره مند خواهند شد.