مدیرعامل شرکت گاز گیلان با اشاره به اینکه مردم به پویش «هر خانه یک اتاق گرم» بپیوندند، افزود: کاهش و مدیریت مصرف، پوشیدن لباس گرم و تعادل سازی دمای خانه به ۲۱ درجه به مشترکین مصارف خانگی توصیه می‌شود.

صفیر گیلان/عیسی جمال نیکویی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار میزان مصرف گاز در استان گیلان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته بیش از ۲۳ میلیون ۶۰۰ هزار متر مکعب گاز در گیلان مصرف شده است.

وی با بیان اینکه بخش خانگی بیشترین سهم را در مصرف گاز داشته است، افزود: از ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب میزان مصرفی گاز استان گیلان ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب سهم مصارف خانگی بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان از کاهش ۳ درصدی مصرف گاز به نسبت هفته گذشته در این استان خبر داد و اضافه کرد: با توجه به برودت هوا پیش بینی می‌شود که با افزایش مصرف گاز روبرو شویم.

جمال نیکویی با اشاره به نقش مردم در تداوم پایداری انرژی، بیان کرد: همکاری مردم در کاهش مصرف و تداوم پایداری انرژی بسیار اثربخش است.

وی با اشاره به اینکه مردم به پویش «هر خانه یک اتاق گرم» بپیوندند، افزود: کاهش و مدیریت مصرف، پوشیدن لباس گرم و تعادل سازی دمای خانه به ۲۱ درجه به مشترکین مصارف خانگی توصیه می‌شود.