با اسعانت از پروردگار متعال و با پیروی از آرمان های شهیدانمان آغاز می کنم اطلاع رسانی را در فضای رسانه ای کشور در پایگاه خبری تحلیلی صفیر گیلان ۹۵/۸/۵

سایت خبری و تحلیلی «صفیر گیلان» تشکیل شده است تا نقطه عطفی جدید در مسیر رشد و تعالی جامعه برداشته و بتوانیم بدور از غرضورزی و تهمت و تشویش اذهان عمومی پیام آوران صلح و دوستی در جامعه بوده  و نشان دادن واقعیت ها  را در جامعه و امین و امانت دار و در مسیر آرمان و حق قلم را به نگارش  در آوریم.

باشد لطف خداوند منان در این کار یاریمان کند و بتوانیم وفادار به عهد که بستیم باشیم و سوگند یاد می کنیم تا برای ایفای وظیفه ای که بر عهده گرفتیم از همه ی استعدادها و توانایی خویش بهره گرفته و به اصول پایبند و سهمی عمده در هدایت و بصیرت افرینی احاد جامعه برداشته و هرگز برای جلب منفعت ارگان و موسسات تعهد اخلاقی و دینی را زیر پا نگذاشته و تابع هیچ حزب، جناح و گروهی نباشیم.

همچنین لازم به ذکر است که کلمه «صفیر» در واژگان فارسی و در فرهنگ لغات به معنی بانگ و فریاد، آواز، آوا و صوت است و در واقع در فرهنگ دهخدا ندا نمودن و خواندن.