شرکت توزیع برق گیلان، مادر شهیدان امام پناهی،محمد تقی مهدیزاده،فرماندار فومن،اخبار شرکت توزیع برق
بهره برداری از پروژه های رفع ضعف برق در تعدادی از روستاهای شهرستان فومن ۰۲ آذر ۱۴۰۱
با حضور مادر شهیدان امام پناهی ،

بهره برداری از پروژه های رفع ضعف برق در تعدادی از روستاهای شهرستان فومن

صفیرگیلان:محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از اجرای پروژه های رفع ضعف برق روی فیدر گشت در شهرستان فومن خبر داد.