شورای شهر رشت، واثق کارگرنیا،بازاریان،رئیس شورای شهر رشت
مکاتبه و تذکر به شهردار رشت پیرامون ساماندهی دستفروشان/انتقاد از عملکرد شهرداری رشت در ساماندهی دستفروشان/ در اختیار گرفتن شارع عام توسط دستفروشان / درگیری برخی از دستفروشان با کسبه بازار رشت ۰۲ آذر ۱۴۰۱
در دیدار بازاریان رشت با رئیس شورای شهر

مکاتبه و تذکر به شهردار رشت پیرامون ساماندهی دستفروشان/انتقاد از عملکرد شهرداری رشت در ساماندهی دستفروشان/ در اختیار گرفتن شارع عام توسط دستفروشان / درگیری برخی از دستفروشان با کسبه بازار رشت

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه در خیابان شیک به واسطه انبوه حضور دستفروشان شرایط برای تردد شهروندان بسیار نامناسب است گفت: بی توجهی و سهل انگاری شهرداری رشت برای ما مشهود است و ورود افرادی تحت عنوان مشاور به چنین مباحثی نیز پذیرفتنی نیست و انتظار می رود همکار شورایی از این بابت تذکرات لازم را بدهند .