مدیرکل تربیت بدنی ،ورزش و جوانان گیلان،جهانبخش آرمان، مدیرعامل شرکت گاز
مدیرکل تربیت بدنی با مدیرعامل شرکت گاز دیدار و گفتگو کرد ۰۲ آذر ۱۴۰۱
گسترش فعالیت فیمابین ،

مدیرکل تربیت بدنی با مدیرعامل شرکت گاز دیدار و گفتگو کرد

در هفته جاری، جهانبخش آرمان مدیرکل تربیت بدنی استان گیلان و هیئت همراه با حضور در شرکت گاز با عیسی جمال نیکویی مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتگو کرد