آب،آب متطقه،سال آبی۱۴۰۰،مصارف اب،جلسه کمیته منابع آب،گیلان Archives - صفیر گیلان
اولین جلسه کمیته منابع و مصارف آب استان گیلان در سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ تشکیل شد 03 آذر 1400
به گزارش روابط عمومی،

اولین جلسه کمیته منابع و مصارف آب استان گیلان در سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ تشکیل شد

صفیر گیلان؛اولین جلسه کمیته منابع و مصارف آب استان گیلان در سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ به منظور بررسی وضعیت منابع و مصارف آب استان در بخش های مختلف با حضور اعضا کمیته برگزار شد.