آب، برق ، شرکت توزیع برق گیلان،،گاز،شرکت گاز استان گیلان،مازیار علیپور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گیلان، Archives - صفیر گیلان
نشست هم اندیشی به منظور بررسی وضعیت آب، برق و گاز 12 دی 1401
به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی به منظور بررسی وضعیت آب، برق و گاز

صفیر گیلان؛طی نشستی با حضور محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان، عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان، مازیار علیپور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گیلان وضعیت مصرف آب، برق و گاز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در ابتدای این نشست مهدیزاده اظهار داشت: گذر موفق از پیک تابستان ۱۴۰۱ منوط به […]