آبتین حیدرزاده-کرونا-بیمار کرونایی در گیلان Archives - صفیر گیلان
بستری ۱۰۵۰ بیمار کرونایی در گیلان/ دورهمی افطاری ممنوع 26 فروردین 1400

بستری ۱۰۵۰ بیمار کرونایی در گیلان/ دورهمی افطاری ممنوع

معاون علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۵۰ بیمار کرونایی در سطح بیمارستان های گیلان بستری هستند، گفت: با توجه به شدت سرایت بیماری، مردم سعی کنند در خانه بمانند.