آبفای فومن، تنش آبی،وحید مهجور،دهیاران،انشعابات غیرمجاز، Archives - صفیر گیلان
بهره مندی از ظرفیت دهیاران و شوراهای اسلامی جهت گذر از تنش آبی/۱۲۲ارتباط مردمی  شرکت آبفای گیلان 03 خرداد 1401
مدیر امور آبفای فومن خبر داد؛

بهره مندی از ظرفیت دهیاران و شوراهای اسلامی جهت گذر از تنش آبی/۱۲۲ارتباط مردمی شرکت آبفای گیلان

صفیر گیلان؛جلسه مدیریت مصرف آب شرب به منظور گذر از تنش آبی با حضور دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای تحت پوشش مجتمع آبرسانی آلیان شهرستان فومن برگزار شد.