آبفای گیلان، دبیرخانه،شرکت آب و فاضلاب گیلان،افزایش Archives - صفیر گیلان
افزون بر ۲ هزار پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادات آبفای گیلان ارائه شد 18 مهر 1400
معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفای گیلان،

افزون بر ۲ هزار پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادات آبفای گیلان ارائه شد

صفیر گیلان؛در ۶ ماهه نخست سال جاری ۲ هزار و ۶۷ پیشنهاد توسط کارکنان و ذینفعان بیرونی به دبیرخانه نظام پیشنهادات شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ارسال شد.