آبگذاری اراضی شالیزار، سد سنگر،شرکت آب منطقه ای،شرکت آب منطقه ای گیلان Archives - صفیر گیلان
آغاز پنجمین مرحله آبگذاری اراضی شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان 07 تیر 1401
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان

آغاز پنجمین مرحله آبگذاری اراضی شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان از آغاز پنجمین مرحله آبگذاری کانال چپ سد سنگر از صبح امروز خبر داد .