آب بندان،فرماندار شفت،شخم زمستانه Archives - صفیر گیلان
وجود ۵۵۰ هکتار آب بندان ها فعال در شهرستان 23 اسفند 1401
فرماندار شفت خبر داد؛

وجود ۵۵۰ هکتار آب بندان ها فعال در شهرستان

فرماندار شفت با تاکید بر اینکه بیش از ۶۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی طرح تجهیز و نوسازی شده است، گفت: ۵۵۰ هکتار از آب بندان ها فعال است که از این مقدار ۱۵ هکتار از آب بندان های سطح شهرستان احیا شده است.