آب مخزن سد سفیدرود-شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان-محمدجواد خانی‌پور-سد سفیدرود-کاهش Archives - صفیر گیلان
کاهش ۶۹ درصدی ورودی آب به مخزن سد سفیدرود 19 فروردین 1400
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

کاهش ۶۹ درصدی ورودی آب به مخزن سد سفیدرود

کاهش بارندگی منجر به کاهش ۶۹ درصدی ورودی آب به مخزن سد سفیدرود شده است.