آب منطقه ای،رودخانه رودبار چیره،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان،رودخانه ،رودبار چیره،سردهنه های آبیاری، فومن Archives - صفیر گیلان
بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان از رودخانه رودبار چیره و سردهنه های آبیاری فومن 17 فروردین 1401
با حضور مسئولان بحران و فنی،

بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان از رودخانه رودبار چیره و سردهنه های آبیاری فومن

صفیر گیلان؛مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان به همراه مدیرکل مدیریت بحران ومدیرکل دفتر فنی استانداری گیلان از رودخانه رودبار چیره و برخی سردهنه های آبیاری در شهرستان فومن بازدید کردند.