آب منطقه ای گیلان،آبرسانی کشاورزی، سفیدرود،وحید خرمی Archives - صفیر گیلان
پایان آبگذاری کانال های کشاورزی گیلان از سد سفیدرود 15 مرداد 1402
مدیرعامل آب منطقه ای گیلان خبر داد؛

پایان آبگذاری کانال های کشاورزی گیلان از سد سفیدرود

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان از پایان آبگذاری کانال های آبیاری کشاورزی از سد سفیدرود خبر داد.