آب منطقه ای گیلان،قطع آب کشاورزی،سد سنگر،محمدجواد خانی پور،معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گیلان Archives - صفیر گیلان
قطع آب کشاورزی کانال چپ سد سنگر | به بستر و حریم رودخانه نزدیک نشوید 16 خرداد 1402
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان خبر داد:

قطع آب کشاورزی کانال چپ سد سنگر | به بستر و حریم رودخانه نزدیک نشوید

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان از قطع آب کشاورزی کانال چپ سد سنگر از امروز سه شنبه شانزدهم خرداد ماه به مدت ۴ روز بر اساس برنامه نوبت بندی آب کشاورزی خبر داد.