آتش سوزی،مسجد امام شافعی،تالش،شهرستان تالش،دادستان تالش،آتش سوزی Archives - صفیر گیلان
آتش سوزی مسجد امام شافعی روستای دیگه سرا با دقت بررسی شود. 21 شهریور 1401
دستور ویژه دادستان تالش به پلیس آگاهی این شهرستان:

آتش سوزی مسجد امام شافعی روستای دیگه سرا با دقت بررسی شود.

دستور ویژه دادستان تالش به پلیس آگاهی این شهرستان:ابعاد مختلف آتش سوزی مسجد امام شافعی روستای دیگه سرا با دقت بررسی شود.