آرش کردی،شرکت برق منطقه ای گیلان،شرکت توانیر،بهمن داراب زاده Archives - صفیر گیلان
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب شد 14 دی 1401
با حکمی از سوی مدیر عامل شرکت توانیر:

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب شد

بهمن داراب زاده برای یک دوره دیگر به عنوان مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب شد.