آزادی،زندانی،سفر رئیس قوه قضاییه به گیلان، رضا محمدی اصل،زندانهای گیلان Archives - صفیر گیلان
آزادی ۳۰۰ زندانی  همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به گیلان 17 بهمن 1399
مدیرکل زندان‌‌‌های گیلان

آزادی ۳۰۰ زندانی همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به گیلان

محمدی اصل از آزادی ۳۰۰زندانی در پی سفر رئیس قوه قضاییه به گیلان خبرداد