آزادی مادران جرائم غیر عمد،جواد شفیعی ثابت،خادمیاران رضوی Archives - صفیر گیلان
جمع آوری بیش از ۸۸ میلیون تومان برای آزادی مادران جرائم غیر عمد در گیلان 12 اسفند 1400
دبیر کانون های خادمیاران رضوی گیلان خبر داد

جمع آوری بیش از ۸۸ میلیون تومان برای آزادی مادران جرائم غیر عمد در گیلان

صفیر گیلان؛شفیعی از جمع آوری بیش از ۸۸ میلیون تومان برای آزادی مادران جرائم غیر عمد در گیلان با همت خادمیاران و یاوران رضوی خبر داد.