آموزش و پرورش، خیر نیک اندیش،نوسازی مدارس گیلان،بازسازی هنرستان تربیت بدنی شهید مطهری Archives - صفیر گیلان
تفاهم نامه بازسازی هنرستان تربیت بدنی شهید مطهری لنگرود توسط خیر نیک اندیشی از این دیار امضاء شد 02 اسفند 1400
با اختصاص یک و نیم میلیارد تومان،

تفاهم نامه بازسازی هنرستان تربیت بدنی شهید مطهری لنگرود توسط خیر نیک اندیشی از این دیار امضاء شد

تفاهم نامه بازسازی هنرستان تربیت بدنی شهید مطهری لنگرود توسط خیر نیک اندیشی از این دیار امضاء شد.