آنژیوگرافی،آنژیوگرافی عروق محیطی و عروق مغزی،بیمارستان پورسینا رشت،دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
بهره‌مندی مراجعین بیمارستان پورسینا از اولین دستگاه آنژیوگرافی عروق محیطی و عروق مغزی 01 اسفند 1401
به بیماران سرپایی و بستری

بهره‌مندی مراجعین بیمارستان پورسینا از اولین دستگاه آنژیوگرافی عروق محیطی و عروق مغزی

اولین دستگاه آنژیوگرافی عروق محیطی و عروق مغزی استان گیلان که در مرکز آموزشی درمانی پورسینا به بهره‌برداری رسیده هم‌اکنون به بیماران سرپایی و بستری خدمت ارائه می‌کند.