آگهی پذیرش- بهورز - استان گیلان-دانشگاه علوم پزشکی-پزشک- Archives - صفیر گیلان
آگهی پذیرش بهورز در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان 07 اسفند 1399

آگهی پذیرش بهورز در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان در نظر دارد به منظور تامین بهورز مورد نیاز خانه های بهداشت روستاهای تابعه ، از افراد واجد شرایط به صورت قرارداد انجام کارمعین و پیمانی پذیرش نماید.