آیت ا...رضا رمضانی گیلانی،درس ،سازمان منطقه آزاد انزلی، نهضت عاشورا، Archives - صفیر گیلان
عدالت ورزی و فسادستیزی مهمترین درس های نهضت عاشورا 14 مرداد 1401
آیت ا...رمضانی گیلانی در مراسم عزاداری حسینی در منطقه آزاد انزلی:

عدالت ورزی و فسادستیزی مهمترین درس های نهضت عاشورا

آیت ا… رضا رمضانی گیلانی با بیان اینکه مقدمه حضور در دانشگاه امام حسین(ع) مستلزم آماده سازی بسترهای ذهنی و شخصیتی است؛ عدالت ورزی و فسادستیزی را مهمترین درس های نهضت عاشورا بیان کرد