ابار گیلان-شهرستان شفت-توزیع روغن-رییس اداره صنعت Archives - صفیر گیلان
توزیع روغن در شهر شفت و دهستان های جیرده و‌ملاسرا ، 28 آبان 1399

توزیع روغن در شهر شفت و دهستان های جیرده و‌ملاسرا ،

وی در پایان اعلام نمود ۲۴ تن روغن سرخ کردنی دیگر در مرحله جذب توسط عاملین اتحادیه صنف خوابار شهرستان می باشد که مراکز توزیع متعاقبا اعلام خواهد شد