ابراهیم رئیسی ،پول،جمهوری اسلامی Archives - صفیر گیلان
این چگونه مدیریت اقتصادی است که هیچکس نمی‌تواند برای حتی فردای زندگی خود برنامه‌ ریزی کند؟/سیل بنیان‌کن مهاجرت‌ها را ببینید 14 فروردین 1402
جمهوری اسلامی خطاب به رئیسی:

این چگونه مدیریت اقتصادی است که هیچکس نمی‌تواند برای حتی فردای زندگی خود برنامه‌ ریزی کند؟/سیل بنیان‌کن مهاجرت‌ها را ببینید

صفیر گیلان: جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به انتقاد از عملکرد ابراهیم رئیسی پرداخت