ابروفراخ ،صفیر گیلان،پسماند، تفکیک زباله، کمپوست، کمپوست،خمام ،آموزشی،شهرستان رشت ، Archives - صفیر گیلان
برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پسماند خانوارهای روستایی و تفکیک زباله از برنامه های کارگروه مدیریت پسماند شهرستان رشت/طرح تولید کمپوست از زباله های تر در سطح روستاهااز دیگر برنامه های ماست 15 خرداد 1396

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پسماند خانوارهای روستایی و تفکیک زباله از برنامه های کارگروه مدیریت پسماند شهرستان رشت/طرح تولید کمپوست از زباله های تر در سطح روستاهااز دیگر برنامه های ماست

به گزارش صفیر گیلان؛منا ابروفراخ معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رشت گفت : به منظور ساماندهی پسماند خانوارهای روستایی، دوره های آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا همانند سالهای گذشته امسال نیز در سطح روستاهای شهرستان رشت پیگیری و برگزار می گردد.  معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و […]