اتحاد،رئیس جمهوری ،همگرایی وفاق و انسجام ملی،کابینه رییس جمهور Archives - صفیر گیلان
پزشکیان معیارهای برای انتخاب افراد کابینه‌اش را اعلام کرد 20 تیر 1403
باور به ضرورت همگرایی وفاق و انسجام ملی؛

پزشکیان معیارهای برای انتخاب افراد کابینه‌اش را اعلام کرد

دفتر رئیس‌جمهور منتخب در اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از مردم ایران شاخص‌ها و معیارهای تعیین افراد را برای خدمت در دولت چهاردهم اعلام کرد