اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان رشت،اصناف،تیمور پورحیدری،صمت گیلان،علی امیرمستوفیان،نمایشگاه مبلمان Archives - صفیر گیلان
رییس اتحادیه بهترین مشاور در تحلیل بازار و اقتصاد است | انسجام در اتحادیه مبلسازان کاملا ملموس است 05 تیر 1401
مدیر کل صمت گیلان با حضور در اتحادیه درودگران و مبلسازان شهرستان رشت

رییس اتحادیه بهترین مشاور در تحلیل بازار و اقتصاد است | انسجام در اتحادیه مبلسازان کاملا ملموس است

نبض اقتصاد مردمی در بازار و اصناف می‌تپد و در هر جا که دولت قرار شد دست به جراحی اقتصادی زده باشد این اصناف بوده‌اند که دست دولت را در جراحی اقتصادی با گرمی فشرده‌اند و در دولت آقای رییسی که دست به اقدام بزرگ بازسازی اقتصاد کشور زده است اصناف با دولت همراه و همگام شده اند.