اتوبوس، ناوگان حمل و نقل،محمد محبتی، ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت،شهر رشت Archives - صفیر گیلان
افزایش ۳۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری 17 آذر 1401
ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت

افزایش ۳۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری

محمد محبتی ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت از افزایش ۳۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری خبر داد.