احسان شهابی- مشترک گاز-اداره گاز شهرستان لنگرود - Archives - صفیر گیلان
اداره گاز شهرستان لنگرود به بیش از ۷۵ هزار مشترک خدمت می رساند 29 آبان 1399

اداره گاز شهرستان لنگرود به بیش از ۷۵ هزار مشترک خدمت می رساند

هم اکنون اداره گاز شهرستان لنگرود با برخورداری از  یک هزار کیلومتر شبکه گاز و ۳۷ هزار و پانصد انشعاب، به بیش از ۷۵ هزار مشترک گاز این شهرستان خدمت می رساند.