احمد آقایی،معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان،دانشگاه علوم پزشکی، آلاینده‌های زیستی ، رودخانه‌های رشت Archives - صفیر گیلان
تقدیر از عملکرد مطلوب دانشگاه علوم پزشکی استان در کاهش ورود آلاینده‌های زیستی به رودخانه‌های رشت 21 خرداد 1401
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان

تقدیر از عملکرد مطلوب دانشگاه علوم پزشکی استان در کاهش ورود آلاینده‌های زیستی به رودخانه‌های رشت

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه یکی از مبادی آلاینده به رودخانه‌های رشت، پساب‌های بیمارستانی است، گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مقایسه با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی گیلان با سلسله اقدامات صورت داده در کاهش ورود آلاینده به رودخانه‌های رشت عملکرد بسیار خوبی داشته و عملکرد این دستگاه در این حوزه توأمان با مقابله با ویروس کرونا شایسته تقدیر است.